TEHNIČKI PODACI EURUS 50 "OS"

Model EURUS 50 "OS" ima sledeće tehničke podatke:

Dimenzije - 2500x3000x2000mm (visina x dubina x širina)

Kapacitet (na bazi sveže šljive) - 500kg

Površina sušenja - 33m2

Broj polica - 60

Dimenzije polica (spoljašnje) - 1m x 0,6m

Broj kolica - 2

Priključak - 380V, trofazni priključak, 50Hz

Instalisana električna snaga grejača - 25kW

Snaga ventilatora - 2,5kW

Regulacija - osnovna* i dodatna**

* Osnovna regulacija sadrži termostate i regulatore vlage.
** Dodatna regulacija se posebno ugovara zavisno od stepena željene automatizacije procesa.