UPREDNI PRIKAZ POTROŠNJE ENERGIJE KLASIČNE I XEROMON SUŠARE ZA VOĆE, POVRĆE I BILJE

Pogledajte kako se već na kapacitetu od 500kg ostvaruje ušteda od blizu 1400 evra mesečno u poređenju sa sušarom otvorenog sistema na struju, što je detaljno prikazano u narednim tabelama.

U poređenju sa otvorenim sistemom koji radi na drva razlika u ceni je takođe znatna i iznosi približno tridesetak* evra na dan, što mesečno iznosi oko 900 evra, bez uračunate cene loženja i nadgledanja radi kontrolisanja temperature.

Uvereni smo da će znatna ušteda opredeliti postojeće proizvođače sušenih proizvoda na uvođenje nove kondenzacione sušare sa toplotnom pumpom, imajući u vidu znatna smanjenja troškova proizvodnje i povećavanje konkurentnosti na tržištu.
Da bi se videla ta računica, prilažemo tabele koje pokazuju veliku razliku troškova u eksploataciji postojeće klasične i naše kondenzacione tehnologije.
Prikazane su uporedne tabele potrošnje električne energije za kapacitete sušenja od 19.8m2 i 32.4m2 (ili 300kg i 500kg svežih šljiva) za klasičnu sušaru i sušaru XEROMON.

Tabela 1: Proračun uštede električne energije XEROMON30 sušare u odnosu na klasičnu, pri kapacitetu od 300kg sveže šljive (19.8m2)
  Klasična sušara XEROMON sušara  
Cena potrošnje Potrošnja 15kW na čas
ili 10 080kWh mesečno*
Potrošnja 4.5kW na čas
ili 3024kWh mesečno*
Razlika
U zelenoj zoni 350kWh x 5,065**din = 1773 din 350kWh x 5,065din = 1773 din 0 din
U plavoj zoni 1600kWh-350kWh=1250kWh
1250kWh x 7,596**din = 9495 din
1600kWh-350kWh=1250kWh
1250kWh x 7,596din = 9495 din
0 din
U crvenoj zoni 10 080kWh-1600kWh=8480kWh
8480kWh x 15,192**din = 128 828 din
3024kWh-1600kWh=1424kWh
1424kWh x 15,192din = 21 634 din
107 194 din
Ukupna mesečna
razlika u potrošnji
140 096 din 32 902 din 107 194 din


Tabela 2: Proračun uštede električne energije XEROMON50 sušare u odnosu na klasičnu, pri kapacitetu od 500kg sveže šljive (32.4m2)
  Klasična sušara XEROMON sušara  
Cena potrošnje Potrošnja 24kW na čas
ili 16 128kWh mesečno*
Potrošnja 7.5kW na čas
ili 5040kWh mesečno*
Razlika
U zelenoj zoni 350kWh x 5,056**din = 1773 din 350kWh x 5,056din = 1773 din 0 din
U plavoj zoni 1600kWh-350kWh=1250kWh
1250kWh x 7,596**din = 9495 din
1600kWh-350kWh=1250kWh
1250kWh x 7,596din = 9495 din
0 din
U crvenoj zoni 16 128kWh-1600kWh=14 528kWh
14 528kWh x 15,192**din = 220 709 din
5040kWh-1600kWh=3440kWh
3440kWh x 15,192din = 52 260 din
168 449 din
Ukupna mesečna
razlika u potrošnji
231 977 din 63 528 din 168 449 din


*ako sušara radi 24h dnevno, 28 dana mesečno. Tada je: 28dana x 24h x 15kW = 10 080kWh mesečno potrošnje električne energije klasične sušare snage 15kW (odnosi se na sušaru Optimonia OS EURUS30), i
28dana x 24h x 4.5kW = 3024kWh mesečno potrošnje električne energije XEROMON sušare snage 4.5kW.

**prosečna cena kilovat sata za zelenu, plavu i crvenu zonu (po cenama električne energije na dan 1.8.2015.) dobijena je na sledeći način:

***Dozvoljena mesečna potrošnja u zelenoj zoni iznosi 350kWh, a u plavoj 1250kWh, odnosno 1600kWh u zelenoj i plavoj zoni ukupno.

Tabela 3: Dnevna prosečna cena kWh
  Potrošnja po ceni više tarife u trajanju od 16h Potrošnja po ceni niže tarife u trajanju od 8h Prosečna dnevna cena kWh
Cena kWh u zelenoj zoni 6,754din x 16h=108,064din 1,688din x 8h=13,504din 108,064din + 13,504din=121,568din
121,568din/24h=5,065din
Cena kWh u plavoj zoni 10,128din x 16h=162,048din 2,532din x 8h=20,256din 162,048din + 20,256din=182,304din
182,304din/24h=7,596din
Cena kWh u crvenoj zoni 20,256din x 16h=324,096din 5,064din x 8h=40,512din 324,096din +
40,512din=364,608din
364,608din/24h=15,192din


Iz priloženog se vidi da se već na kapacitetu od 500kg ostvaruje ušteda od blizu 1400 evra mesečno.

Dati proračun odnosi se na potrošnju struje grejnog tela sušare. Instalisana snaga ventilatora nije uzeta u obzir u proračunu, s` obzirom da je nužnost svake sušare i približno je ista za iste kapacitete.

*Računica je izvedena sa potrošnjom drveta vlažnosti od 20% od 20kg/h i cenom metra drva od 50 evra.