KONKURENTNOST OPTIMONIA OPREME

Sigurni smo da će postojeći proizvođači lako uočiti prednosti u nabavci i eksploataciji sušara sa hladnom kondenzacionom komorom - zaštićenog patentom sistema OPTIMONIA oličenih u sušarama zatvorenog sistema.

optimonia logo Osnovne prednosti se ogledaju u smanjenju troškova proizvodnje sušenih proizvoda, zatim u povećanju kvaliteta a samim tim i u povećanju konkurentnosti na tržištu.

Verujemo da svi postojeći proizvođači razmišljaju o proširenju svojih proizvodnih kapaciteta, kako bi postali još uspešniji. Njima preporučujemo testiranje i proveru kvaliteta naše opreme, pa ih u tom smislu pozivamo da nas posete.

Načini na koji se početnici mogu obratiti za pomoć su mnogobrojni.
- Help,
- Eneca,
- Gradski centar za socijalno preduzetništvo Beograda
- Nacionalna služba za zapošljavanje
- Ministarstvo poljoprivrede i
- Fond za razvoj
su neke od organizacija kojima se možete obratiti za savete i materijalnu pomoć prilikom pokretanja posla, a svakako se možete obratiti i nama, za sve informacije kojima raspolažemo spremni smo da ih podelimo sa vama.