SUŠARA SA ZATVORENIM SISTEMOM - SUŠARA ZA VOĆE, POVRĆE I BILJE - KONDEZACIONA SUŠARA SA TOPLOTNOM PUMPOM

- Pred vama je nova generacija sušare za voće, povrće, aromatično i začinsko bilje - tehnološki ponos projektnog tima OPTIMONIA u kojoj su primenjeni svi savremeni dizajnerski postupci koji obezbeđuju kvalitetan i jeftin proizvod.

Zatvoren sistem i sušara OPTIMONIA "ZS" obezbeđuju Vam sledeće koristi:

EKONOMIČNOST

3 do 5 puta manja potrošnja energije!

Modeli sa zatvorenim sistemom i toplotnom pumpom (kondenzacione sušare) su visoko ekonomični (uverite se sami!).

Kako se dobija ušteda energije? Tako što ove sušare koriste energiju vodene pare!

Vazduh koji se na početku sušenja nalazi u komori sve vreme sušenja kruži kroz toplu i hladnu komoru. U toploj komori koja služi za sušenje voća topao vazduh preuzima vlagu iz voća tj. pretvara vodu u paru pri čemu se stvara smeša toplog vazduha i vodene pare. Dalje, tako dobijena smeša bogata vodenom parom ulazi u hladnu komoru gde se iz vazduha izdvaja vlaga kondenzacijom – para se pretvara u vodu vraćajući sistemu toplotu, utrošenu za sušenje u toploj komori, pri svakom prolazu. Tako sušara sa zatvorenim sistemom koristi energiju dobijenu iz pare.

Kod otvorenih sistema zagrejan vazduh sa preuzetom vodenom parom iz procesa sušenja, odvodi se nepovratno u atmosferu.

Vodena para je izuzetno bogata energijom (prve parne mašine su vukle vozove koristeći tu energiju), i višestruko je korisno tu energiju iskoristiti što sušara OPTIMONIA "ZS" radi i tako ostvaruje smanjenu potrošnju energije od 3 do 5 puta!

Sušara od 32,4 m2 godišnje uštedi preko 100 000 kWh električne energije vredne preko 12000 evra!

VISOK KVALITET OSUŠENOG PROIZVODA

Nema prljanja proizvoda prašinom kao u otvorenom sistemu!

U zatvorenom sistemu nema izmene vazduha i tako se dobija proizvod koji nije ulepljen prašinom, kao što je slučaj kod otvorenih sistema, koji čitav proces sušenja ubacuju nov vazduh pa tako prljavština iz njega ostaje ulepljena na slatkom voću.

Proizvod zadržava boju, vitamine i ukus, za razliku od onih dobijenih iz otvorenog sistema.

Zato što sušare sa zatvorenim sistemom rade na nižim temperaturama (do 60 oC) - preporuka svih tehnologa je sušenje na što nižoj temperaturi.

PRAKTIČNOST

- Sušara OPTIMONIA "ZS" je fleksibilna u pogledu željenog kapaciteta (po porudžbini).

- Zatvoren sistem joj omogućava rad u bilo kojoj prostoriji, budući da ne izbacuje paru (kao otvoren sistem) nego vodu, tako da ne vlaži prostoriju (npr. prilikom jednog ciklusa sušenja od 400kg voća izbaci se prosečno oko 300kg vode).

- Pruža veliki komfor u pogledu jednostavnog rukovanja, jednostavnog izbora željenog režima sušenja i slobodnog izbora stepena automatske regulacije.