KONSTRUKCIONO-TEHNIČKA REŠENJA SUŠARE OPTIMONIA SA ZATVORENIM SISTEMOM

Sušara za voće, povrće, začine i lekovito bilje OPTIMONIA ZS, rezultat temeljnog projekta stručnjaka tima OPTIMONIA, ima ugrađenih više sofisticiranih i jedinstvenih tehničkih rešenja, koje je stavljaju u red najkonkurentnijih sličnih mašina na tržištu.

U sistem sušare OPTIMONIA ZS ugrađeni su sledeći podsistemi i rešenja:

* Hladna kondenzaciona komora kao preduslov zatvorenog sistema sušenja (iz sušare ističe voda a ne para)
* Toplotna pumpa (tri do pet puta smanjuje potrošnju energije)
* Fleksibilnost kapaciteta
* Delimična i potpuno automatizovana regulacija (automatska regulacija procesa - stepen automatizacije po želji kupca)

ZATVORENO SUŠENJE

Sušara OPTIMONIA ZS ima dve komore za sušenje - TOPLU i HLADNU. Topla komora proizvodi paru kada suši voće a hladna komora, putem efekta rose, proizvodi vodu kada suši vazduh koji dolazi iz tople komore. Tokom sušenja nema izmene vazduha, čime je ostvaren zatvoren sistem sušenja. Komore su spojene tunelskim protokom u zatvoren sistem i kroz njih cirkuliše vazduh potrebnom i željenom brzinom.

TOPLOTNA PUMPA

Toplotna pumpa je termodinamički sistem koji pretvara nisko temperaturnu toplotu okoline, koja je besplatna, u upotrebljivu visoko temperaturnu toplotu koristeći je za grejanje, a koja se kupuje po sve višim cenama.
Zašto je toplotna pumpa korisna?
Zato što ima hladan deo (isparivač) koji greje toplija sredina - okolina i tu toplotu šalje kondenzatoru koji se nalazi u prostoru koji se želi grejati. To je način za dobijanje besplatne energije i razlog upotrebe toplotne pumpe.

OPTIMONIA ZS sušara radi sa toplotnom pumpom!
Toplotna pumpa u sušari od tridesetak m2 proizvede tj. pretvori u korisnu toplotu oko 130 000 kWh godišnje energije odnosno toplote (u neprekidnom radu), u vrednosti od oko 17 000 evra!

Toplotna pumpa sastoji se od razmenjivača toplote i kompresorskog agregata.
Kompresorski sistem kondenzacione sušare OPTIMONIA ZS sastoji se iz jedne ili više jedinica. Broj jedinica zavisi od instalisane snage i projektovanog režima rada sušare. Ovakav prilaz omogućava najpovoljniju kombinaciju jedinica sa gledišta regulacije i kontrole procesa ,efikasnosti i cene uređaja.

Druga, ne manje važna, prednost agregatskog sistema sa više jedinica, kada ih ima, je povećanje pouzdanosti rada sušare - otkazivanje funkcija pojedinih jedinica nije i otkazivanje celog sistema. Agregat nadalje sadrži i podsisteme kao što su automatsko e.m. prigušenja ekspanzije, resiveri, uljni dozatori, separatori, filteri, sušači, kontroleri i sve što je potrebno za siguran i dugotrajan rad toplotne pumpe.

U svim toplotnim sistemima kao što je naš, neophodno je odvoditi toplotu da bi se sprečilo pregrevanje. Odvođenje toplote je tehnološki nužno, a taj deo toplote može se iskoristiti po potrebi. Recimo, mogu se ugraditi i razmenjivači toplote za grejanje vode, zatim za grejanje prostorija, čiji efekat je znatan u većim snagama agregata, i td.

FLEKSIBILNOST KAPACITETA

Još jedna od mnogobrojnih prednosti OPTIMONIA ZS sušare za voće, povrće i bilje sastoji se u mogućnosti jednostavne nadogradnje kapaciteta.
Jednom nabavljena sušara OPTIMONIA ZS omogućava lako proširenje kapaciteta jednostavnom ugradnjom dodatnih komora u slučaju potrebe.