DOBRODOŠLI NA NAŠU INTERNET PREZENTACIJU

Najčešće korišćeni sistemi za sušenje voća, povrća i bilja su klasični, konvektivni (sušenje zagrejanim vazduhom) otvoreni sistemi koji koriste drvo, fosilna goriva ili struju.
Zovu se otvoreni zato što tokom sušenja vrše konstantnu ili periodičnu izmenu vazduha iz prostora za sušenje.

Zadnjih godina su sve prisutniji i zatvoreni sistemi sušenja kao što su kondenzaciono sušenje sa toplotnom pumpom, vakuumsko sušenje, liofilizacija, hibridne tehnologije i td.
Zatvoreni su zato što se tokom sušenja ne ubacuje spoljni vazduh u komoru za sušenje.
Zatvoreni savremeni sistemi uvode se iz razloga povećanja kvaliteta suvog proizvoda sa mogućnošću dobijanja praha od voća i povrća, smanjenja zagađivanja okoline i smanjenja potrošnje energije.

Ovde ćete se upoznati sa prednostima koje donosi tehnologija OPTIMONIA kondenzacionog sušenja sa toplotnom pumpom u poređenju sa klasičnim otvorenim sistemima sa jedne strane i u poređenju sa ostalim zatvorenim sistemima sa druge strane.

Prednosti u odnosu na klasične otvorene sisteme su:

optimonia logo - Ekonomičnost – UŠTEDA ELEKTRIČNE ENERGIJE 3 DO 5 PUTA
- Visok kvalitet - sušenje na 20 do 30 stepeni nižoj temperaturi
- Mogućnost postizanja vlažnosti 2% do 4% (neophodne za dobijanje praha od voća i povrća)
- Visoka higijena proizvoda
- Visok stepen automatizacije
- Visok komfor prilikom korišćenja

Prednosti u odnosu na druge zatvorene sisteme:

Kondenzaciona sušara sa toplotnom pumpom može da proizvede vrlo sličan ili isti kvalitet suvog proizvoda kao i drugi zatvoreni sistemi u pogledu svih važnih karakteristika kao što su:boja, ukus, nutritivne vrednosti, rehidrativne karakteristike i td., ali nezaobilazne prednosti su VIŠESTRUKO NIŽA NABAVNA CENA I ZNATNO MANJA POTROŠNJA ENERGIJE - I DO 30 PUTA!

DRUGIM REČIMA, NAŠ SISTEM OMOGUĆUJE VAM DA SMANJITE TROŠKOVE PROIZVODNJE I U ISTO VREME POVEĆATE KVALETIT PROIZVODA! BUDITE KONKURENTNI NA TRŽIŠTU.

Na našem sajtu imaćete priliku da saznate i:optimonia logo

Koje su to sve prednosti obrade hrane sušenjem u odnosu na druge načine konzerviranja?

U čemu je razlika između sušara sa zatvorenim i otvorenim sistemom?

Koje su to sve prednosti naše tehnologije u odnosu na postojeće?Razlog da vam pažnja bude potpuna jesu NISKA CENA I UŠTEDA koju omogućava upotrba sušara OPTIMONIA povećavajući u isto vreme kvalitet proizvoda, a samim tim i vašu konkurentnost!

I JOŠ JEDNOM, DOBRODOŠLI NA NAŠ SAJT!