SPECIFIČNOSTI OPREME KOJU PROIZVODIMO

U izvedbi sušara koje proizvodimo postignuta je pouzdanost uređaja kao i niska cena zahvaljujući primenjenim materijalima i proizvodnim postupcima kako u zatvorenom tako i u otvorenom sistemu.

SMANJENJE CENE UREĐAJA KAO REZULTAT OPTIMALNE TEHNOLOGIJE

Jedan od primera koji to potvrđuje je široka upotreba aluminijuma kao osnovnog materijala (komore, tacne i kolica).


KOMORE

Zašto koristimo aluminijum u proizvodnji sušara?

Izbor materijala koji mi preporučujemo u izradi komora jeste aluminijum kao osnovni materijal i to iz više razloga!

- Osnovni razlog je ZNATNO NIŽA CENA u odnosu na nerdajuće čelike.
U pogledu kvaliteta i namene, aluminijum za ove svrhe nema ni jedan nedostatak (najširu primenu u prehrambenoj industriji aluminijum ima u limenkama za sokove i pivo, kuhinjska aluminijumska folija i td.) i zadovoljava sve potrebne zahteve.

- Pored ovoga aluminijum je lagan, što je povoljno pri izradi, montaži i transportu, takođe se i lako obrađuje, što snižava krajnju cenu uređaja!

Po želji kupca izrađujemo i komore od nerđajućeg čelika, ali su one oko 30% skuplje.

U zatvorenom sistemu neophodne su DVE komore, topla i hladna, kao i kompresorski agregat sa dva razmenjivača toplote i sitem ventilatora za strujanje unutar tople komore i razmenu vazduha između komora.


KOMPRESORSKI AGREGATI, RAZMENJIVAČI TOPLOTE I UPRAVLJAČKE JEDINICE

Kompresorski agregati i razmenjivači toplote ugrađeni u naše uređaje proizvod su renomiranih svetskih firmi, koji svojim kvalitetom opravdavaju postojeće poverenje na tržištu.

Isti slučaj je i sa upravljačkim i elektronskim komponentama kojima su naši uređaji opremljeni, uz pomoć kojih se postiže visok nivo kontrole procesa i širok izbor režima rada.

Nivo kontrole i stepen automatizacije procesa ugrađujemo po narudžbini tj. po želji kupca.


Ovakvih i sličnih primera ima više, kao što je sistem jednostavne dogradnje kapaciteta, laka montaža i demontaža, koja omogućava jeftiniji transport i td.

Rezultat naših napora je ovladavanje optimalnom i efikasnom tehnologijom sa visokom pouzdanošću u eksploataciji!