U OPTIMONIA SUŠARAMA SA ZATVORENIM SISTEMOM SMANJUJE SE POTROŠNJA ENERGIJE 3 DO 5 PUTA!

Zato što OPTIMONIA sušara sa zatvorenim sistemom koristi energiju vodene pare i toplog vazduha!

Jednom uzet vazduh stalno kruži kroz toplu i hladnu komoru. U toploj komori, koja služi za sušenje voća topao vazduh preuzima vlagu iz voća. Zatim topao vazduh koji je sada bogat vodenom parom ulazi u hladnu komoru i tu se para pretvara u vodu i pri tome vraća sistemu svu toplotu preuzetu u toploj komori. Tako sušara sa zatvorenim sistemom koristi enegriju dobijenu iz pare a vi zato višestruko smanjujete potrošnju struje i štedite novac.

optimonia logo Vodena para je izuzetno bogata energijom (prve parne mašine su vukle vozove koristeći tu energiju), tu energiju OPTIMONIA "ZS" sušara koristi kao besplatan izvor toplote, dok je otvoreni sistemi bacaju što je danas, po sadašnjoj ceni energije, nedopustivo rasipništvo!

Na ovaj način dobija se ušteda električne energije preko 100 000 kWh godišnje u vrednosti od preko 12 000 evra na kapacitetu od 500kg sveže šljive (32.4 m2). Sa većim kapacitetom ove razlike postaju znatne i brzo vraćaju uložen novac.