Komforno upravljanje

Stepen automatizacije procesa se može odabrati po želji, od delimične do potpune automatizacije. Upravljačke i elektronske komponente omogućavaju visok nivo kontrole procesa i širok izbor režima rada.

Modelom ADASTRA upravlja se pomoću PLC automatskog kontrolera preko touch panela, gde korisnik ima mogućnost izbora zadate krive sušenja po našoj preporuci ili mogućnost da sam odredi, odnosno zada krivu sušenja (u nekoliko vremenskih intervala zadavanjem različitih paremetara kao i dužinu trajanja svakog intervala).

Korisnik ima i mogućnost regulisanje brzine obrtaja ventilatora unutar komore za sušenje i zadavanje i snimanje krivih sušenja za preko 200 različitih namirnica.

Takodje, postoji i mogućnost direktnog očitavanja dijagrama promene temperature i relativne vlažnosti vazduha unutar komore za sušenje kao i praćenje potrošnje struje (dijagram potrošnje) za vreme trajanja svakog ciklusa sušenja.

I ono što je najvažnije, možete da pratite proces sušenja i
upravljate sušarom putem mobilnog telefona.