Pametnije. Brže. Bolje.

Svojom naprednom i jedinstvenom tehnologijom Optimonia kondenzaciona sušara sa zatvorenim sistemom skraćuje vreme sušenja namirnica, a istovremeno suši na temperaturama nižim za 20 stepeni u odnosu na klasične otvorene sisteme sušenja. 
Pored toga što visoke temperature narušavaju kvalitet sušenog proizvoda, one mogu i usporiti proces sušenja jer se tada stvara kora na površini ploda koja blokira isparavanje vode.

Proces sušenja se ubrzava zahvaljujući suvom vazduhu – vazduhu od koga je prethodno oduzeta vlaga (hlađenjem i kondenzacijom), koji ima najveći potencijal preuzimanja vlage iz namirnica. To omogućava zatvoren kondenzacioni sistem koji poseduje dve zone. Zonu sušenja namirnica i zonu sušenja vazduha. Odnosno, toplu i hladnu komoru.

Vazduh koji se na početku sušenja nalazi u komori sve vreme sušenja kruži kroz toplu i hladnu komoru.
U toploj komori koja služi za sušenje hrane, vazduh se kontinualno zagreva i topao vazduh preuzima vlagu iz namirnica. Tako se voda iz namirnica pretvara u paru koja ulazi u hladnu komoru gde se pomoću toplotne pumpe (kondenzacijom) pretvara u vodu (efekat rose).

Činjenica da iz Optimonia sušare sa zatvorenim sistemom izlazi destilovana voda, a ne para koja se u klasičnim procesima sušenja nepovratno odvodi u okolnu sredinu, pruža korisniku dodatnu vrednost koju može da monetizuje na tržištu.

Na primer, tokom jednog ciklusa sušenja 400 kg voća ispušta se u proseku oko 300 kg destilovane vode.