Često postavljana pitanja kupaca

Koje su cene sušara?
Cene sušara zavise od kapacitet sušare kao i od izbora materijala izrade i dodatne opreme u smislu regulacije procesa sušenja. Cene se dobijaju na upit.

Koji je rok isporuke?
Rok isporuke zavisi od kapaciteta i momenta porudžbine. Najčešće iznosi oko 30 dana.

Gde može da se pogleda sušara u radu?
Sušara u radu može da se vidi kod nas u firmi ili kod nekog od naših klijenata. Takođe, postoji i mogućnost probnog sušenja sa konkretnom sirovinom.

Koje sve vrste voća i povrća mogu da se suše? Da li može da se suši bilje?
Sušare su univerzalne. U njima možete sušiti bilo koje voće, povrće ili bilje.

Koje je vreme potrebno za sušenje različitih sirovina?
Vreme sušenja zavisi od različitih faktora kao što su: vrsta, sorta sirovine koja se suši, zrelost sirovine, prethodna obrada sirovine, debljina sečenja, da li je sirovina sveža ili smrznuta, željena temperatura sušenja, krajnji procenat vlažnosti na koji se sirovina suši itd.

Koja vrsta goriva se koristi?
Kondenzacione sušare imaju ugrađenu toplotnu pumpu tj. kompresorski agregat koji radi isključivo na struju.

Da li radite obuku za rukovanje sušarom?
Nemamo praksu da radimo obuku za rukovanje sušarom. Ona je veoma jednostavna za rukovanje. Uz pomoć uputstva za upotrebu naši kupci se uspešno snalaze prilikom rukovanja. Svakako, možete nas kontaktirati vezano za bilo koje nedoumice.

Da li vi dolazite da montirate sušaru i da je pustite u rad?
Sušara se isporučuje montirana i prethodno testirana. Puštanje u rad je vrlo jednostavno prema priloženom upustvu za upotrebu, tako da je kupci veoma uspešno i lako puste u rad.

Koje su dimenzije sušare?
Dimenzije sušare zavise od kapaciteta.

Da li može da se drži u zatvorenom prostoru?
Ove sušare i jesu namenjene da se drže u zatvorenoj prostoriji. S obzirom da ne izbacuju paru, kao otvoreni sistemi, već vodu – crevo iz koga ona ističe može se po potrebi skratiti ili produžiti do mesta na kom se nalazi odvod.

Da li su tacne od inoxa?
Proizvodimo tacne od inoxa ili aluminijuma, u zavisnosti od želje i potrebe kupca.

Da li imate obrazac EUR1 za izvoz?
Obezbeđujemo EUR1 obrazac kao i svu potrebnu dokumentaciju, tako da je kupac
oslobođen plaćanja carine.

Da li imate CE znak?
Imamo CE znak. Možemo da obezbedimo sertifikate koji su kupcu potrebni.

Ko može da radi servis nakon isteka garantnog roka?
Nakon isteka garancije, servis može da radi bilo koja firma koja se bavi održavanjem rashladnih i klima uređaja ili možete da angažujete našu firmu.

Kolika je potrošnja struje?
Potrošnja struje zavisi od kapaciteta. Svakako je 3 do 5 puta manja u odnosu na klasične sisteme i do 20 puta u odnosu na neke druge zatvorene sisteme sušenja.

Da li mogu da se suše različite sirovine u isto vreme?
Moguće je sušiti različite vrste u isto vreme.

Da li može da se nadogradi kapacitet?
Veći kapacitet podrazumeva i srazmerno jači agregat, veću komoru i sve ostale elemente, tako da se kapacitet može proširiti jedino nabavkom dodatne sušare.

Da li su sušare vakumske?
Kondenzacione sušare nisu vakumske, rade na atmosferskom pritisku.

Da li sušara može da radi na solarnu energiju?
Ne ugrađujemo solarne panele u sušaru.

Koji su kapaciteti sušara? Koji je najmanji kapacitet koji proizvodite?
Najmanji kapacitet koji proizvodimo je 100 kg na bazi sveže šljive u jednom punjenju. Zatim kapaciteti od 200 kg, 300 kg, 500 kg i veći (jedinice od 500 kg se nadograđuju u tunel ili se isporučuju kao zasebne jedinice u zavisnosti od želje i potrebe kupca).