Vrhunski kvalitet sušenog proizvoda

Optimonia tehnologija toplotne pumpe zatvorenog sistema sušenja omogućava smanjenje troškova proizvodnje, a istovremeno postiže vrhunski kvalitet suvog proizvoda kako u pogledu biološko-nutritivne vrednosti, tako i u pogledu boje, mirisa i ukusa.

Namirnicama je očuvana boja jer nema ubacivanja novog vazduha, pa tako ni ubacivanja kiseonika koji je uzročnik promene boje oksidacijom.

Proces sušenja je moguće da se odvija i bez prisustva kiseonika, odnosno u atmosferi inertnog gasa (npr. azota ili ugljendioksida), kada se dobija osušen proizvod najvišeg kvaliteta.

Optimonia kondenzaciona sušara suši na temperaturama nižim za 20 do 30 stepeni u odnosu na otvorene sisteme sušenja, a ne produžava proces sušenja, što bitno utiče na kvalitet suve hrane. 
Sušenje na nižoj temperaturi povećava kvalitet sušenog proizvoda jer su očuvane nutritivne vrednosti proizvoda.

Zatvoren sistem sprečava ulazak nečistoće iz spoljašnje sredine (u vidu prašine i mikroorganizama) koja se nužno nalazi i u najčistijem spoljašnjem vazduhu, čineći sušeni proizvod veoma konkurentnim na tržištu sušene hrane.

Postignuta je vlažnost sušenog proizvoda od 2% do 4% (neophodan procenat vlažnosti za dobijanje praha od voća i povrća).
Osušeni proizvod sa niskim stepenom vlažnosti (2% – 4%) je pogodan za dalju obradu i mlevenje, čime se značajno povećava cena krajnjeg proizvoda jer prah od sušenog voća i povrća ima veliku tražnju i najveću vrednost na tržištu.

Postigli smo kvalitet sušenog proizvoda u rangu kvaliteta dobijenog iz veoma skupih vakuumskih sušara i liofilizatora.

Proizvode osušene u Optimonia sušarama nije potrebno hemijski tretirati kako bi se sačuvala boja i ukus.

Korišćenjem ove tehnologije omogućili smo dobijanje najstrožih svetskih sertifikata kvaliteta sušenih proizvoda.