Velika energetska efikasnost

Koristeći vodenu paru Optimonia sušara proizvede oko dve trećine besplatne energije koju koristi za sušenje, a samo oko jednu trećinu energije koristi iz električne mreže.

S obzirom da su cene električne energije sve više, Optimonia kondenzacione sušare omogućavaju znatnu uštedu u potrošnji električne energije. Tri do pet puta u odnosu na klasične sušare sa otvorenim sistemom sušenja i čak do 20 puta u odnosu na druge zatvorene sisteme sušenja (vakuumske sušare i liofilizatore).

U toploj komori koja služi za sušenje, topao vazduh preuzima vlagu iz namirnica. Zatim taj isti vazduh, koji je sada zasićen vodenom parom, ulazi u hladnu komoru gde se para pretvara u vodu (kondenzuje). Toplotna pumpa koristi besplatnu energiju koja se oslobađa kondenzacijom i transportuje je nazad u komoru za sušenje hrane.

U sušari od 30 m2, toplotna pumpa proizvede korisnu – besplatnu toplotu u količini od 130 000 kWH godišnje (u neprekidnom radu) čija je vrednost oko 17 000 eura (novčani iznos za teritoriju Srbije). 

Optimonia sušara otplaćuje svoju vrednost računajući SAMO uštedu u potrošnji električne energije.

couple-watching-house-energy-efficiency-73VALRX